Högsta temperaturer i februari

Det faktum att solen börjar nå allt högre på himlen märks på värmerekorden för februari, som i allmänhet är flera grader högre än i januari. Vissa februarimånader har det hänt att temperaturen överstigit 15°. Det tidigaste datumet för detta är den 18 februari, vilket skedde 1961.
Man kan även notera en tendens till högre rekordvärden i söder än i norr, vilket inte är lika tydligt i januari.

De högsta februaritemperaturerna i Götaland

I Götaland är den allra varmaste februaridagen den 26 februari 2019. Temperaturer upp till 16° har förekommit ytterligare två gånger, nämligen i februari 1990 och 1961. Vid det sistnämnda tillfället skedde detta så tidigt i månaden som den 18 februari.

16,7° Karlshamn (Blekinge) den 26 februari 2019

16,5° Ölvingstorp (Småland) den 18 februari 1961

16,5° Västervik (Småland) den 18 februari 1961

16,4° Borås (Västergötland) den 26 februari 2019

16,3° Osby (Skåne) den 26 februari 2019

16,2° Ulricehamn (Västergötland) den 26 februari 2019

16,2° Allgunnen (Småland) den 18 februari 1961

16,2° Målilla (Småland) den 18 februari 1961

De högsta februaritemperaturerna i Svealand

Värmerekordet för februari i Svealand noterades den 28 februari 2012. De allra högsta temperaturerna vid det tillfället var dock lokalt begränsade till sydvästra Svealand. Den 23-24 februari 1990 och den 26 februari 2019 kommer på goda andra och tredje platser när det gäller höga februaritemperaturer i Svealand.

15,7° Säffle (Värmland) den 28 februari 2012
Värdet avviker två grader från övriga SMHI-stationer i Svealand, men flera av Trafikverkets stationer i Värmland och Dalsland hade 14-15° detta dygn.

14,6° Oxelösund (Södermanland) den 24 februari 1990

14,4° Örebro flygplats (Närke) den 26 februari 2019
Stationen kan vid tillfället möjligen ha varit påverkad av vegetation alltför nära mätaren.

13,8° Experimentalfältet (Uppland) den 28 februari 1943

13,6° Karlstad (Värmland) den 22 februari 1878
Typ av strålningsskydd vid stationen är något osäkert. Maximitermometer fanns ej utan värdet avlästes på stationstermometern vid observationen klockan 14.

13,5° Skeppmora (Dalarna) den 29 februari 2012
Maximitemperaturen är interpolerad utifrån timvärden. Om även stationens halvtimmesvärden utnyttjats så hade den interpolerade maximitemperaturen blivit 13,7°.

13,5° Södertälje (Södermanland) den 24 februari 1990

13,5° Vingåker (Södermanland) den 23 februari 1990

13,5° Västerås (Västmanland) den 22 februari 1878
Typ av strålningsskydd vid stationen är något osäkert.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

15,0° Brunsberg (Värmland) den 27 februari 1952
Dingle i Bohuslän hade samma dag 15.1°, men i Svealand rapporterade ingen annan station högre temperatur än 11,0°.

13,8° Bie (Södermanland) den 22 februari 1878

De högsta februaritemperaturerna i Norrland

För Norrlands del är den 23-24 februari 1990 tveklöst det tillfälle som uppvisat de allra högsta februaritemperaturerna. Endast i februari 1878 har det förekommit jämförbara februaritemperaturer av någon nämnvärd omfattning.

14,3° Söderhamn (Hälsingland) den 23 februari 1990

13,9° Sundsvalls flygplats (Medelpad) den 23 februari 1990

13,5° Hudiksvall (Hälsingland) den 23 februari 1990

13,5° Dönje (Hälsingland) den 23 februari 1990

13,5° Gävle (Gästrikland) den 22 februari 1878
Typ av strålningsskydd vid stationen är osäkert.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

14,6° Stöde (Medelpad) den 16 februari 1934
I maximitemperatur rapporterades endast 14,5°, men vid observationen klockan 14 var temperaturen 14,6°. Värdet avviker dock åtskilligt från övriga norrländska stationer, t.ex. hade Storjungfrun 11,9° och Sidsjö 10,0°.