Högsta månadsmedeltemperatur i november

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i november varierar från 8-9 plusgrader i kustnära områden i Götaland till någon minusgrad i nordligaste Lappland.

KOMMENTAR: Mycket höga månadsmedeltemperaturer har förekommit i november 2020. Eventuella uppdateringar i rekordtabellerna görs när data är slutgranskade.

De högsta novembermedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland fördelas rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i november i huvudsak på åren 2014, 2006, 2000, 1978 och 1938.

Kommentar: Mycket höga månadsmedeltemperaturer har förekommit i november 2020. Eventuella uppdateringar i rekordtabellerna görs när data är slutgranskade.

8,8° Måseskär november 2006

8,8° Falsterbo november 1938

8,7° Skillinge november 2014

8,7° Falsterbo A november 2014

8,7° Väderöarna november 2006

De högsta novembermedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand dominerar november 2000 fullständigt som rekordmånad.

Kommentar: Mycket höga månadsmedeltemperaturer har förekommit i november 2020. Eventuella uppdateringar i rekordtabellerna görs när data är slutgranskade.

8,0° Landsort A november 2000

8,0° Landsort  november 2000

7,7° Almagrundet november 2000
Utsjöstation.

7,5° Svenska Högarna november 2000

De högsta novembermedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland fördelas novemberrekorden mellan åren 2011, 2000 och 1999. För några stationer i främst norra Norrland förekommer även november 1958 och 1918 i rekordtabellerna.

Kommentar: Mycket höga månadsmedeltemperaturer har förekommit i november 2020. Eventuella uppdateringar i rekordtabellerna görs när data är slutgranskade.

5,4° Eggegrund november 2000
Åtta timvärden och tre maximi- och minimitemperaturer är interpolerade.

5,3° Eggegrund november 2011

5,3° Gävle november 2000

5,3° Kuggören november 2000

Högsta novembermedeltemperatur vid utsjöstationer

5,5° Finngrundet november 1967
Stationen saknade både minimi- och maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.

5,5° Finngrundet november 1958
Stationen saknade både minimi- och maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.