Högsta månadsmedeltemperatur i juni

Juni är numera den enda månad då de i absoluta tal allra högsta månadsmedeltemperaturerna noterades redan på 1800-talet.

Det är ingen större skillnad mellan södra och norra Sverige när det gäller rekord för högsta månadsmedeltemperatur i juni. I norra Norrland har månadsmedeltemperaturen lokalt nått 17-18 grader och i södra Sverige ligger rekorden bara någon grad högre.

De högsta junimedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland gäller juni 1889 fortfarande som den allra varmaste. I modern tid är i allmänhet juni 2019, 2018 och 1992 de varmaste.

19,3° Strömstad juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,6°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,2° Göteborg juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,2° Halmstad juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,3°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

(20,1° Nynäs (Småland) juni 1896)
Denna medeltemperatur verkar lite för hög, även i jämförelse med övriga stationer med bristfälligt strålningsskydd. Inga resultat från stationen publicerades i 1896 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

19,6° Båstad juni 1896
Med Edlunds formel fås 19,5°.

19,5° Kinnared (Halland) juni 1896
Värdet publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige och är beräknat med Edlunds formel. Omräknat med Ekholms formel fås 18,8°.

19,4° Backa (Västergötland) juni 1889
Med Edlunds formel fås 19,3°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,4° Hållö juni 1861
När det gäller så här gamla mätningar vid fyrstationer är dokumentationen av mätbetingelserna ytterst knapphändig. I juni 1861 var medeltemperaturen på Vinga 15,3° och på Nordkoster 16,9°, vilket tyder på att mätningarna vid Hållö påverkats av direkt eller indirekt solstrålning.
En korrekt bestämning av medeltemperaturen försvåras även av det faktum att morgonobservationen vid fyrstationer utfördes en timme senare än på övriga stationer samt att minimitermometer saknades.

De högsta junimedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är de allra högsta junimedeltemperaturerna fortfarande från 1889 eller 1896. I mer modern tid tillhör 1992 och 1970 de varmaste junimånaderna.

19,2° Karlstad juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

(19,1° Uppsala juni 1747)
Den gamla observatorieserien i Uppsala har en mycket hög medeltemperatur för juni 1747. Dokumentationen vad avser stationens strålningsskydd och observationsbetingelserna i övrigt är dock mycket knapphändig.

(19,0° Uppsala juni 1743)
Den gamla observatorieserien i Uppsala har en mycket hög medeltemperatur för juni 1743. Dokumentationen vad avser stationens strålningsskydd och observationsbetingelserna i övrigt är dock mycket knapphändig.

18,7° Örebro juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 18,8°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

18,5° Karlstad juni 1896
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 18,9°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1896.

18,5° Nora juni 1889
Vilken typ av strålningsskydd som användes vid den här stationen är osäkert.
Med Edlunds formel fås 18,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

Exempel på observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

19,4° Lund (Närke) juni 1889
Med Edlunds formel fås 19,7°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,2° Karlskoga juni 1889

Med Edlunds formel fås 19,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

18,7° Askersund juni 1889
Typ av strålningsskydd vid stationen är osäkert, men mycket tyder på att den var utrustad med huv eller liknande bristfällig termometeruppställning. Under åren 1889 och 1890 var medelskillnaden i månadsmaximitemperatur för februari till oktober 2,4 grader mellan Askersund och Västerås och 3,4 grader mellan Askersund och Örebro.
Med Edlunds formel fås 18,9°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

De högsta junimedeltemperaturerna i Norrland

Tillsammans med juli är juni den enda månad som uppvisat de allra högsta medeltemperaturerna i de norra landskapen. Det var juni 1953 som var osedvanligt varm i norra Norrland. Exempel på andra varma junimånader i Norrland är 2002, 1970 och 1966.

(18,2° Sarkavaara juni 1953)
De minimitemperaturer som rapporterades från denna station verkar för höga, vilket även kommenterats i journalen. I 1953 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige hade medeltemperaturen korrigerats till 17,2°, vilket är rimligt.

17,9° Harads juni 1953
Bland annat på grund av felsummering angavs medeltemperaturen felaktigt till 18,1° i 1953 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

17,9° Naisheden juni 1953
Stationen Naisheden hade flygvapnet som huvudman och inga inspektionsprotokoll finns lagrade på SMHI. Därför är det något osäkert vilken typ av strålningsskydd som denna station var utrustad med. Det finns även en del tveksamheter när det gäller överensstämmelsen mellan avläsningarna på stationstermometern respektive minimitermometern.
Stationen var inte utrustad med maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.
Inga data från Naisheden publicerades i 1953 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

17,8° Övertorneå juni 1953
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1953 angavs månadsmedeltemperaturen till 17,9° på grund av att en något avvikande beräkningsmetod användes.