Högsta månadsmedeltemperatur i januari

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i januari varierar från omkring 5 plusgrader i kustnära områden i Götaland till cirka 5 minusgrader i norra Lappland.

De högsta januarimedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland har januari 1989 knappt någon konkurrens som den varmaste januarimånaden. Enstaka stationer har dock sitt rekord från januari 2007 eller 1975.

5,9° Stora Väderö januari 1989
Samtliga maximi- och minimitemperaturer är interpolerade.

5,7° Måseskär januari 1989

5,7° Trubaduren januari 1989
Utsjöstation.

5,6° Nordkoster januari 1989

5,6° Göteborg januari 1989

För fyra dygn saknas observationer, varför dessa har interpolerats.

 

De högsta januarimedeltemperaturerna i Svealand

Även i Svealand är det med få undantag januari 1989 som svarat för de högsta månadsmedeltemperaturerna. För enstaka stationer är det andra januarimånader som har rekordet, till exempel 2008, 1973 och 1930.

3,9° Högsjö januari 1989

3,7° Oxelösund januari 1989

3,7° Åkershus januari 1989

3,7° Säffle januari 1989
Sju observationer är interpolerade eller korrigerade.

De högsta januarimedeltemperaturerna i Norrland

I de södra delarna av Norrland är det i allmänhet 1989 och 1973 som varit de mildaste januarimånaderna. Längre norrut lyckas januari 1964 och 1925 göra sig alltmer gällande som rekordmånad.

2,7° Gävle januari 1989

2,1° Utvalnäs januari 1989

2,0° Västra Banken januari 1989
Utsjöstation.

1,9° Kuggören januari 1973