Högsta årsmedeltemperatur

Rekorden för högsta årsmedeltemperatur varierar från lokalt drygt 10 plusgrader i Götaland till omkring noll i nordligaste Lappland.

KOMMENTAR: Under 2020 noterades en lång rad nya rekord för högsta årsmedeltemperatur. Uppdatering av rekordtabeller görs när data är slutgranskade.

De högsta årsmedeltemperaturerna i Götaland

Årsmedeltemperatur över 10° har noterats vid fyra tillfällen, nämligen år 2019, 2018, 2014 och 1990.

KOMMENTAR: Under 2020 noterades en lång rad nya rekord för högsta årsmedeltemperatur. Uppdatering av rekordtabeller görs när data är slutgranskade.

10,5° Falsterbo A 2014

10,4° Falsterbo 2014

10,3° Malmö 2019

10,3° Falsterbo 2019

10,3° Falsterbo A 2019

10,3° Malmö 2014

10,3° Hallands Väderö 2014

10,3° Göteborg 2014
Under året var det ett antal veckolånga avbrott i mätningarna med i efterhand interpolerade värden.

De högsta årsmedeltemperaturerna i Svealand

I Sveland är många rekord för högsta årsmedeltemperatur från 2015 eller 2014, men även en del andra år är representerade i rekordtabellerna. Det gäller exempelvis 2018, 2008, 1989 och 1934.

KOMMENTAR: Under 2020 noterades en lång rad nya rekord för högsta årsmedeltemperatur. Uppdatering av rekordtabeller görs när data är slutgranskade.

9,0° Oxelösund 2015
Ett antal enskilda temperaturobservationer under året är korrigerade eller interpolerade.

8,9° Oxelösund 2014
Ett antal enskilda temperaturobservationer under året är korrigerade eller interpolerade.

8,8° Stockholm 2018

8,8° Stockholm A 2018

8,8° Stockholm A 2014

8,8° Stockholm 2014
Ett antal temperaturobservationer är korrigerade eller interpolerade med hjälp av automatstationens värden.

De högsta årsmedeltemperaturerna i Norrland

För Norrlands del är det ett antal år som tävlar om att ha varit det varmaste. Förutom de senaste åren 2015 och 2014 även exempelvis 2011, 1989, 1938 och 1934. För stationer i norra Norrland med mycket långa mätserier är fortfarande 1938 med få undantag det allra varmaste.

KOMMENTAR: Under 2020 noterades en lång rad nya rekord för högsta årsmedeltemperatur. Uppdatering av rekordtabeller görs när data är slutgranskade.

7,7° Gävle 1989
I Väder och Vatten 1989 angavs årsmedeltemperaturen till 7,6° på grund av annan avrundningsmetod och beräkning med ofullständiga maximi- och minimitemperaturer.

7,5° Eggegrund 2015

7,4° Eggegrund 2014

7,2° Kuggören 2015

7,1° Eggegrund 2006

7,0° Kuggören 2014


7,0° Gävle 1990

7,0° Västra Banken 1990
Utsjöstation.
En del kortare avbrott i mätningarna. Bland annat saknas data för 3½ dygn i juli månad.

7,0° Storjungfrun 1934