Härjedalens klimat

Härjedalen har ett för svenska förhållanden utpräglat kontinentalt klimat med stora temperaturskillnader mellan sommar och vinter liksom sommartid mellan dag och natt.

Inget svenskt landskap har heller så hög medelhöjd över havet som Härjedalen. Ungefär halva ytan är belägen högre än 650 m ö h; i Lappland ligger en fjärdedel och i Jämtland bara en femtedel av landskapet så högt.

Härjedalens lägsta punkt, 280 m ö h, ligger också betydligt högre än motsvarande punkt i Lappland och Jämtland. Den högsta punkten ligger nära 1800 m ö h så höjdskillnaden är hela 1500 m trots att landskapet är relativt litet.

Stora temperaturskillnader sommartid

Medeltemperaturen i juli är ca 14° i dalgångarna i landskapets östligaste del, men avtar med höjden till bara mellan 8 och 10° ovanför trädgränsen i väster och till uppskattningsvis knappt 5° på toppen av Helagsfjället.

Den uppmätta årsnederbörden varierar från ca 500 mm i Ljusnans dalgång mellan Hede och Funäsdalen till omkring det dubbla på Helagsfjället.

Kalla dalgångar vintertid

Under vintern är skillnaderna i medeltemperatur betydligt mindre än sommartid och då är det i stället i genomsnitt kallast i den lägre terrängen. Allra kallast är det mellan Hede och Funäsdalen med -12 till -13° i genomsnitt i januari, medan det är bara -7 till -8° på en del höjdpartier.

Kalla sommarnätter

Den högsta temperatur som uppmätts i Härjedalen är 36.0° i Sveg den 8 juli 1933. I lite nyare tid är den högsta temperaturen 33.0° som också uppmättes i Sveg den 6 augusti 1975, under en närmast osannolik värmebölja som då drabbade den södra halvan av Sverige. Landskapets lägsta temperatur är -47.7°, uppmätt i Storsjö kapell den 10 januari 1987.

För nästan alla månader har stationer i norra Norrland de svenska köldrekorden, men under sommarens soliga nätter i norr får sydligare stationer sin chans och i maj och juli innehar Härjedalen rekorden. Den 3 maj 1981 hade sålunda Fjällnäs -24.1°, ett verkligt ruggigt majvärde, och den 22 juli 1888 och den 14 juli 1893 hade Funäsdalen -5.0°.

Regn- och snörekord

Nederbördsrekorden för såväl ett dygn som en kalendermånad innehas av Malmagen vid norska gränsen nordväst om Funäsdalen. Dygnsrekordet sattes i samband med det regn som orsakade ett katastrofflöde på Fulufjället i Dalarna.
 
Från kl 08 den 30 till kl 08 den 31 augusti 1997 uppmätte man då 128 mm regn med en uppskattad maximal 24-timmarsmängd på 136 mm. Månadsrekordet lyder på 237 mm och sattes i juli 1973.

Det största snödjup som rapporterats från Härjedalen är 174 cm som uppmättes i Fjällnäs den 6-7 och 12-13 mars 1988. På grund av landskapets stora höjd över havet finns flera fall av extremt tidiga och sena snöfall rapporterade.

Det tidigaste snöfall som vi har tillförlitlig kännedom om i Sverige utanför de rena fjällområdena inträffade sålunda den 17 augusti 1949 i Brännvallen 2 mil västsydväst om Hede. På 700 m höjd över havet hade man där enligt privata mätningar ett snödjup på 4 cm denna dag.

Bland mycket sena snöfall kan nämnas att Fjällnäs rapporterade hela 15 cm snö den 6 juli 1964, så någon helt säkert snöfri säsong är alltså svår att fastställa för Härjedalens del.