Gästriklands klimat

”Riktiga” norrlänningar kan ibland se Gästrikland lite över axeln, och visst är landskapet Norrlands minsta och sydligaste, men åtminstone vad gällersnöförhållandena har det ändå en klart norrländsk prägel.

Månadsmedeltemperaturen varierar i januari från -4° ute vid Eggegrund till -7° längst i nordväst, medan den är strax över 15° i nästan hela landskapet i juli, dock något lägre på höjder över 300 m i nordväst.

Den uppmätta årsnederbörden är 600-700 mm utom i yttersta kustbandet och i Storsjötrakten, där den är något lägre, och i det höglänta området i nordväst, där den är något högre.

Temperaturrekord

Liksom på en del håll i Götaland härrör Gästriklands värmerekord från den 30 juni 1947 då Gävle hade 36.4°. Denna notering är för övrigt den näst högsta i Norrland. För att hitta Norrlandsrekordet får vi förflytta oss mer än 60 mil norrut(!) nämligen till Norrbotten.

När det gäller köldrekordet står striden hård mellan den 9 februari 1966 och den 31 december 1978. Vid det förstnämnda tillfället hade Åmotsbruk -35.5° och vid det andra var det -35.6° i Sandviken.

Skillnaden är visserligen minst sagt marginell men det senare tillfället, d v s nyårsaftonen 1978, får anses ha gått segrande ur striden, eftersom det då dessutom var så kallt som -37.6° vid Gävle-Sandvikens flygplats. Observationerna därifrån datalagrades dock inte vid SMHI, eftersom de utfördes vid för oregelbundna tider.

Nederbörds- och snödjupsrekord

Den största dygnsnederbörden (kl 07-07) i Gästrikland inträffade den 26 augusti 1979 då Gävle noterade 120 mm. Om man i stället håller sig till 24-timmarsmängder oavsett tid på dygnet är det troligt att det regnade ännu mer i Mackmyra den 17-18 juli 1922, då man fick 125 mm, men den mängden fördelade sig på två nederbördsdygn.

Den största månadsmängd som uppmätts i landskapet är 265 mm i Ockelbo i oktober 1974.

Det största snödjup som uppmätts vid någon meteorologisk station i Gästrikland, åtminstone efter 1960, är 135 cm i Ockelbo den 12 mars 1966. Det var ett snötäcke som byggts upp successivt av flera, var för sig ganska måttliga, snöfall under den långa och kalla vintern 1965-66.

Snöoväder

Gästrikland är ett landskap känt för verkligt stor snödramatik. Ett av de allra värsta snöoväder som drabbat Sverige gav exempelvis 131 cm nysnö i Åbyggeby vid Gävle och 132 cm i Hedesunda ca 3 mil sydsydväst om Gävle den 4-7 december 1998.

Envisa nordostvindar tog då upp fukt när de passerade det ännu isfria Bottenhavet. Denna fukt förvandlades till snö som sedan med kirurgisk precision lämpades av i ett långsmalt stråk exakt mitt över de centrala delarna av Gävle.

Enligt mätningar av utsänd SMHI-personal bedömdes snödjupet ha varit drygt 140 cm i stadens centrum den 7. Effekten blev förstås förödande och bl a var privat biltrafik förbjuden i centrala Gävle under en dryg veckas tid.

Ett annat snöoväder med vindar som nådde orkanstyrka på sina håll vid kusten inträffade den 3 januari 1954. Det orsakade mycket stora skador på skogen, inte minst i Gästrikland. Vid detta tillfälle nådde medelvinden 30 m/s på Eggegrund, den sannolikt högsta vindhastighet som uppmätts i Gästrikland.