Ett varmt och stormigt slut på 2011

Under november och december 2011 var vädret både varmt och ostadigt och flera kraftiga stormar drabbade Sverige under denna period. Vi fick stifta bekantskap med Berit tätt följd av Adventsstormen, för att sedan till annandagen bli utsatta för Dagmar.

November 2011 inleddes med lugnt och grått mildväder på grund av ett dominerande högtryck över landet, för att sedan avslutas dramatiskt med två rejäla höststormar.

Det började med Berit

Satellit bild över Skandinavien 25 november 2011.
Figuren visar en satellitbild över Skandinavien 25 november 2011. Överst till höger syns det spiralformade molnmönstret som var lågtrycket mellan Island och Norge och orsaken till stormen som kom in över norra Sverige. Förstora Bild

Den 25 och 26 drog stormen Berit in över Norrland med hårda vindar, regn och snö. Som exempel kan stationen Hemavan-Giertevarto i Lappland (793 meter över havet) nämnas där medelvinden var uppe i 29 m/s med vindbyar upp till 37 m/s. I den östra halvan av landet registrerades även en del åskurladdningar vilket är ovanligt för årstiden.

Sedan följde Adventsstormen

Den 27 följde sedan Berits namnlösa syskon som i media har kallats första adventsstormen. Ute till havs nådde medelvinden på många håll stormstyrka, på Hanö i Blekinge och Väderöarna i Bohuslän uppmättes så höga vindhastigheter som 30 m/s. Längs med Götalands väst- och sydkust nådde byvindarna stundtals upp till orkanstyrka (minst 32,7 m/s). Hanö hade den högsta byvinden, 41 m/s, vilket var nytt svenskt byvindsrekord för november. Även om denna höststorm var kraftig nådde den inte riktigt upp till samma nivå som Gudrun och Per, men det var inte långt ifrån.

Stormarna hade även stor påverkan på samhället. Omkring 80 000 elkunder var utan ström i södra Sverige. Större delen av färjetrafiken längs den svenska kusten ställdes in, liksom tågtrafiken i södra Sverige.

Mer detaljer om adventsstormen kan du läsa om du följer länken i högerspalten.

December 2011 var en händelserik vädermånad

Vädret i december blev blåsigt och vid flera tillfällen nådde medelvinden stormstyrka och byvinden orkanstyrka. Dessutom var det varmt och det förekom för årstiden ovanligt mycket åska. Kraftig nederbörd orsakade översvämningar i trakterna av Göteborg.

Storm och översvämningar som inledning på december

På kvällen den 8 december drog nederbörd och kraftiga vindar in över västkusten. Över 10 000 hushåll blev av med strömmen den 9 då ovädret kulminerade. Exempel på höga byvindar är Brämön 34 m/s, Söderarm 31, Svenska Högarna 30, Vinga 34 och Måseskär 36 m/s. Den högsta medelvinden hade Måseskär med 28 m/s.

I Götaland föll den 8 och 9 december sammanlagt mer än 40 mm regn i ett stort område på västsidan av Sydsvenska höglandet. Detta gav höga flöden i vattendragen där. Den kraftiga västvinden och det låga lufttrycket gav höga vattenstånd utmed kusten. Bland annat Göteborg drabbades av översvämningar. Det lilla snötäcke som funnits i Götaland smälte till största delen bort.

Noterbart var även att det dittills hade åskat (enstaka urladdningar) varje dag under månaden i södra Götaland.

Mycket nederbörd föll det även längs Norrlandskusten, med som mest 89 mm i Bredbyn. På flera platser noterades nya nederbördsrekord denna dag.

Dagmar drog in över landet

Ett lågtryck, som fick namnet Dagmar, med position söder om Island fördjupades och drog snabbt in mot Skandinavien. På kvällen den 25 nådde ovädret Norge och under natten till annandagen drabbades främst mellersta Sverige av en västlig storm.

Mängder av träd föll över kraftledningar, vägar och järnväg. Många hushåll (cirka 170 000) kom att bli strömlösa från Uppland upp till Västerbotten, några av dem i flera dygn. Tågtrafiken i Norrland blev stående, men E4 röjdes snabbt från fallna träd.

Några stationer i Norrlands inland noterade de kraftigaste byvindarna på minst femton år. Exempelvis hade Östersund/Frösön 34 m/s (dock mättes där 37 m/s den 29 dec. 1980), Hunge (Jämtland) 31 m/s, Hamra (Dalarna) 29 m/s, Västmarkum (Ångermanland) 27 m/s och Hallhåxåsen (Jämtland) 26 m/s.

Även om vinden avtog kring middagstid den 26 var det ändå fortsatt blåsigt.