Lista med faktablad

Här finner du en lista med faktablad utgivna av SMHI

1999

nr 5 Höga vattenflöden i reglerade älvar
nr 6 Snö i Sverige, Snödjup och vatteninnehåll i snön

2000

nr 3 Svåra snöoväder och några stora snödjup

2001

nr 11 Liten väderguide
nr 1 Vit jul?
nr 2 1900-talets midsommarväder

2002

nr 10 Län och huvudavrinningsområden i Sverige
nr 12 Avrinningen i Sverige

2003

nr 13 Regnkatastrofen på Fulufjället 30-31 augusti 1997
nr 14 Brandrisk
nr 15 Vattenåret 2002
nr 16 Torka
nr 17 Vindavkylning

2004

nr 18 Vattenåret 2003
nr 19 GIS och GIS-databaser
nr 20 Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland
nr 21 Översvämningar i Sverige

2005

nr 7 Väder och Vatten under ett århundrade 1900-1999
nr 4 Extrem nederbörd 1900 - 2004
nr 23 Sveriges snöklimat under 100 år
nr 24 Vattenåret 2004
nr 25 Januaristormen 2005
nr 26 Tillrinning till havet - variationer 1961-2004

2006

nr 27 Väderobservationer vid Stockholms observatorium 250 år
nr 28 Vattenåret 2005
nr 29 Klimat i förändring
nr 30 Is på sjöar och älvar

2007

nr 31 Solstrålning
nr 32 Vattenåret 2006
nr 33 Januaristormen 2007
nr 34 1900-talets Varmaste och Kallaste månad
nr 35 Klimatscenariokartor
nr 36 Avrinningens variation 1961-2005
nr 37 Vattenåret 2007

2008

nr 38 Brittsommar
nr 39 Sveriges sjöar

2009

nr 40 Vattenåret 2008

nr 42 Sveriges landskapsklimat

2010

nr 43 Korttidsnederbörd i Sverige 1995-2008
nr 44 Sveriges vattendrag
nr 45 Vattenåret 2009
nr 46 Vågor i svenska hav
nr 47 Växtplankton

2011

nr 48 Blixt och dunder - om åska i Sverige 2002-2009
nr 49 Värmeböljor i Sverige
nr 50 Vattenåret 2010
nr 51 Vind och storm i Sverige 1901-2010
nr 52 Strömmar i svenska hav
nr 53 SVAR, Svenskt vattenarkiv

2012

nr 54 Vattenåret 2011
nr 55 Närsalter i svenska hav