Konsult inom hydrologi

Vi utför olika typer av konsultuppdrag för kunder både i Sverige och utomlands, vilket ofta innebär att ta fram skräddarsydda lösningar på kundernas frågor. Exempel är hydrologiska utredningar och dimensioneringsberäkningar för samhällsplanering och vattenverksamheter. En stor del av verksamheten utgår från hydrologisk modellering, ofta med hänsyn till framtida klimat. Katarina Losjö är en av våra konsulter. 

Katarina Losjö
Katarina vid Gaborone damm i Botswana under en jobbresa 2013. Vattennivån var då mycket låg till följd av torka i regionen. Foto Åsa Johnsen

– Just nu jobbar jag med dammdimensioneringar för Skellefteälven på uppdrag av Skellefteälvens vattenregleringsföretag.  Utöver det kommer det in en hel del uppdrag om beräkningar av flöden där mätningar saknas, det används bland annat som underlag till byggande i vatten.

– Jag läste till hydrolog på Naturgeografiska Institutionen vid Uppsala Universitet i slutet av 1970-talet. Sedan 1986 har jag jobbat på SMHI men även i Moçambique i perioder, en erfarenhet jag haft nytta av även i SMHIs utlandsprojekt.

– Som en del av de internationella uppdragen har jag jobbat med kurser i klimatanpassning och hydrologi i Sida-finansierade program.  

– En trevlig stämning i arbetsgruppen och roliga, omväxlande arbetsuppgifter gör att jag trivs bra på SMHI.