Konsekvenser för turismen i Sverige

Den svenska turismen i form av skidåkning och annan fjällturism kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Man kan också tänka sig att ett hetare och torrare klimat i sydligare delar av Europa kommer att öka antalet turister till Sverige från dessa länder.

Turism och klimat är intimt förknippade med varandra även om turistströmmarna också beror av ekonomiska förutsättningar, miljöförhållanden och olika regioners sociala utveckling.

Ändrade snöförhållanden

En uppenbar effekt av en uppvärmning i Europa är ändrade snöförhållanden. Skidorter kan komma att lida brist på snö och krympa eller försvinna helt.

De alpina regionerna är speciellt sårbara avseende både ekonomi och miljöperspektiv. I Sverige påverkas först de sydliga delarna av de svenska fjällen, där snötillgången blir mindre säker.

Förflyttning av trädgränsen och ökad lavinrisk

Trädgränsen kan också förflyttas så att till exempel Kungsleden kan komma att gå fram genom lövskog istället för, som idag, till stora delar över kalfjäll. Klimatförändring kan även innebära en ökad risk för lavineroch översvämningar samt nedisning.

Ökad sommarturism från varmare länder

Geografiska skiftningar i områden som exploateras för turism kan i sin tur negativt påverka sådana känsliga naturområden som än så länge utnyttjats i liten omfattning. Även sommarturismen påverkas av ett ändrat klimat.

Blir somrarna hetare i medelhavsregionen, som klimatscenarier indikerar, så minskar reslusten dit till förmån för nordligare delar av Europa med sina något varmare framtida somrar.

Östersjöns betydelse som turistmål kan därmed öka, dock under förutsättning att exempelvis problem med övergödning och algblomning inte blir värre.