Klimatförändringar visualiseras

SMHI deltar i årets Kvalitetsmässa med en domteater som visualiserar klimatförändringar, samt i rollen som nominerad till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet.

SMHI deltar i årets Kvalitetsmässa med en domteater som visualiserar klimatförändringar, samt i rollen som nominerad till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet.

Klimatförändringens påverkan på samhället

På Kvalitetsmässan ställer SMHI upp en visualiseringsdom med tre presentationer om klimat-förändringar och dess effekter. Visualiseringarna används för att stödja de aktörer i samhället som arbetar med klimatförändringarnas påverkan i samhället. Det är första gången presentationerna hålls för en bred målgrupp.

– En utmaning för SMHI är att göra kunskapen om klimatförändringar användarvänlig för de som agerar i klimatfrågan i samhället. Våra visualiseringspresentationer är verkligen effektfulla och användbara verktyg i dialog med åhöraren, säger Elin Löwendahl, klimatexpert SMHI.

Åhörarna styr visningens innehåll genom dialog med SMHIs expert som finns till hands med klimatkunskap och med hjälp av en tekniker som anpassar visualiseringen.

På Kvalitetsmässan hålls tre visualiseringar:

  • Urban Water Vision: Framtidens klimat med allt mer extrema regn innebär utmaningar för stadsplanering.
  • Baltic Vision: Vad är orsakerna till Östersjöns övergödning? Hur ser framtidsscenarierna ut för havet?
  • WorldView: Vad är orsakerna till den globala uppvärmningen, hur ser framtidsscenarierna ut och vilka handlingsalternativ finns för att minska utsläppen av växthusgaser?

Bakom arbetet med klimatvisualiseringen står, förutom SMHI, även Centrum för klimatpolitisk forskning och Visualiseringscenter C i Norrköping, tillsammans med en rad internationella aktörer. Centrum för klimatpolitisk forskning är ett samarbete mellan SMHI och Linköpings universitet.

Nominerad till Sveriges modernaste myndighet

SMHI deltar även i Kvalitetsmässans konferensprogram i samband med utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet, där SMHI är en av tre nominerade myndigheter.

– Det är hedrande att SMHI uppmärksammas som en av Sveriges modernaste myndigheter, säger generaldirektör Lena Häll Eriksson. Jag ser nomineringen som en bekräftelse på att vi tar tillvara alla medarbetares kunskaper och talanger.