Typiskt klimat för olika platser på jorden

Hur temperaturen och nederbörden varierar över året skiljer sig åt vid olika områden på jorden. Vid en specifik plats på jorden återkommer liknande variationer vid olika tider på året ungefär på samma sätt från år till år. På detta sätt kan olika platser sägas ha sitt eget klimat.

Temperaturen varierar på olika sätt vid havet och i inlandet, klimatet är så kallat maritimt eller kontinentalt. Nederbördsvariationen i sin tur skiljer sig mycket åt mellan jordens båda halvklot.

Sydpolen har ett alldeles särskilt extremt klimat. Hur specifika platser på jorden är belägna i förhållande till dessa olika slags temperatur och nederbördsvariationer bidrar till dessa platsers egna klimat.

Temperaturskillnader

Den intresserade kan notera skillnaden mellan maritimt och kontinentalt klimat. Maritimt klimat är ett klimat som präglas av havet, se exemplet Reykjavik. Typiskt är den lilla årsvariationen i temperatur beroende av havets utjämnande förmåga.

Kontinentalt klimat återfinner man i det inre av de olika världsdelarna. Här varierar temperaturen kraftigt mellan sommar och vinter. Det finns olika grader av kontinentalt klimat. Jämför till exempel det europeiska Ryssland med det än mer extrema Sibirien!

Nederbördsskillnader

En annan intressant skillnad är nederbördens mängd och årsfördelning om man tex jämför Sahara med Indien eller med Singapore. Årstidernas placering under året för norra respektive södra halvkloten framgår medelhavsklimaten i Aten och Kapstaden jämförs.

Extremt klimat vid sydpolen

Ett extremt klimat finns vid sydpolen. Där faller i princip ingen nederbörd och temperaturen är mycket låg året runt även om sommaren är 30 grader varmare än vintern. De låga temperaturerna beror delvis på att sydpolen ligger så högt som på 2800 meters höjd.