Hydrologisk fältmättekniker

Grunden i SMHIs verksamhet är de observationer av meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska data som görs. Vi är meteorologer, hydrologer, oceanografer, ingenjörer och tekniker som arbetar med insamling, bearbetning och kvalitetsgranskning av data. Varje år samlar vi in ca 20 miljoner mätdata. På SMHIs observationsenhet i Norrköping arbetar Lena Andersson som hydrologisk fältmättekniker. 

Hydrologisk fältmätning
Förberedelse för flödesmätning med ADCP utanför Söderköping Foto Tomas Pettersson, SMHI

– En av mina huvudsakliga arbetsuppgifter är underhåll av de hydrologiska vattenståndsstationer som ingår i SMHIs grundnät. En annan uppgift är att mäta vattenflödet vid stationerna för att kontrollera att det samband som finns mellan vattenstånd och flöde stämmer. Vi som jobbar med hydrologisk fältverksamhet är placerade i Norrköping men har hela Sverige som arbetsfält.

– Granskning av hydrologiska observationsdata är en annan arbetsuppgift jag har, och jag är även med i ett projekt där tekniken vid alla hydrologiska stationer i Sverige ska moderniseras.

– Jag är civilingenjör inom miljö- och vattenteknik och läste vid Uppsala Universitet. Efter utbildningen jobbade jag några år som miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen innan jag började på SMHI.

– Mitt arbete innebär en hel del resande över hela landet vilket gör att man får se platser och träffa människor som man annars aldrig skulle gjort. Att jobba praktiskt med hydrologi ute i fält och mer teoretiskt på kontoret är en variation som passar mig bra.

– Tekniken för de instrument vi använder (ADCP) är under snabb utveckling vilket innebär att vi har en hel del samarbete med utländska fälthydrologer och myndigheter. Även utbildningar och workshops hålls ofta internationellt, vilket är extra roligt.