Rändåsprutt'n - ett hydrologiskt fenomen

Från Peter Calla, vid Vattenregleringsföretagen i Östersund, har vi fått följande beskrivning och foto av ett hydrologiskt fenomen som emellanåt uppkommer vid Rändan, ett tillflöde till Ljusnan cirka 15 km väster om Långå i Härjedalen.

Den gejserliknande Rändåspruttn
Foto Peter Calla

Långå kraftverks två turbiner drivs med vatten via tunnlar från sjöarna Lossen och Grundsjöarna. Tunneln från Grundsjön får påfyllnad från Rändan genom att vatten via ett schakt leds ner från ån till tunneln.

Vid snösmältning störtar ansenliga vattenmängder in den vägen och drar med sig luft. Om turbinen i kraftverket är avstängd uppstår ett mottryck i tunneln och vatten pressas tillbaka och slungas upp ur schaktet.

Detta kan liknas vid en gejser, med en vattenkaskad som når en höjd på 30-60 meter och som återkommer flera gånger per timme. Detta skådespel pågår normalt under ett par veckor i maj. I folkmun kallas det för "Rändåsprutt'n".

Det finns två sprutt i området varav Rändå är den mest kända. Ulvåsprutt'n ett stycke därifrån är brutalare, skickar upp vattenkaskader på 75-100 meter, men utbrotten sker inte lika ofta som i Rändan.