2007 - Höstens högflöden i sydvästra Sverige fortsatte under januari

Det blöta höstvädret i sydvästra Sverige fortsatte in på det nya året fram till ungefär den 21 januari 2007. Som en följd av detta uppkom nya höga till mycket höga flödestoppar i de flesta vattendrag i västra och södra Götaland.

Vattenflödet i västra och södra Götalands vattendrag hade flera toppar under januari, varav de högsta vattenföringsvärdena i regel inträffade omkring den 13 eller omkring den 22 januari. Återkomsttiden* för flödet i vattendragen i Skåne och på sydsidan av Sydsvenska höglandet var i allmänhet mellan 2 och 10 år. På västsidan av Sydsvenska höglandet samt i Bohuslän och Dalsland hade många vattendrag flöden motsvarande ungefär 10 års återkomsttid. Dessa vattendrag hade dock högre flöden under december, och de under januari inträffade flödestopparna tillhör mer eller mindre samma flödesperiod. Eftersom flödestopparna således inte är oberoende av varandra är beräkningen av återkomsttid endast relevant för de högsta värdena i december.


*Återkomsttid för ett flöde är den tidsperiod inom vilken ett lika stort eller större flöde i genomsnitt inträffar en gång.


Martin Häggström
(Källa: Väder och Vatten, januari 2007)