Håller isen?

  • För åkning med skridskor bör isen vara ca 10 cm tjock. Detta gäller vid minusgrader. Har det varit plusgrader minskar bärigheten med en fjärdedel.
  • Om det blåser upp kan isen snabbt brytas sönder. Ta del av väderrapporterna innan du ger dig ut på isen!
  • Man kan köra med rätt tunga fordon på tillräckligt fast is.
  • Undvik svaga partier, öppna sprickor och is som ligger över stenar. Isen är ofta svag utanför å- och bäckmynningar och vid sjöutlopp.