Första synoptiska väderkartan

Den 1 maj 1873 upprättades den första synoptiska väderkartan över Europa av SMHIs föregångare MCA. Med synoptisk menas här samtidig.

Genom internationella överenskommelser utfördes observationer av det faktiska vädret vid samma tidpunkt på särskilda stationer. Vissa stationer hade telegrafisk förbindelse med respektive nationell vädertjänst.
 
I Sverige meddelade nio stationer från Ystad i söder till Haparanda i norr sina observationer per telegraf. Dessutom inkom ett tjugotal observationer från utländska stationer. Uppgifterna bildade underlag till att framställa en synoptisk väderkarta som visade vädret vid en viss tidpunkt. Denna karta låg sedan som underlag till prognos för kommande dygns väderlek. Kartorna kom från 1874 att publiceras och spridas genom den s k väderleksbulletinen.