Artiklar i Kunskapsbanken

1999

nr 5 Höga vattenflöden i reglerade älvar
nr 6 Snö i Sverige, Snödjup och vatteninnehåll i snön

2000

nr 3 Svåra snöoväder och några stora snödjup

2001

nr 11 Liten väderguide
nr 1 Vit jul?
nr 2 1900-talets midsommarväder

2002

nr 10 Län och huvudavrinningsområden i Sverige
nr 12 Avrinningen i Sverige

2003

nr 13 Regnkatastrofen på Fulufjället 30-31 augusti 1997
nr 14 Brandrisk
nr 15 Vattenåret 2002
nr 16 Torka
nr 17 Vindavkylning

2004

nr 18 Vattenåret 2003
nr 19 GIS och GIS-databaser
nr 20 Huvudavrinningsområden på gränsen mellan Sverige, Norge och Finland
nr 21 Översvämningar i Sverige

2005

nr 7 Väder och Vatten under ett århundrade 1900-1999
nr 4 Extrem nederbörd 1900 - 2004
nr 23 Sveriges snöklimat under 100 år
nr 24 Vattenåret 2004
nr 25 Januaristormen 2005
nr 26 Tillrinning till havet - variationer 1961-2004

2006

nr 27 Väderobservationer vid Stockholms observatorium 250 år
nr 28 Vattenåret 2005
nr 29 Klimat i förändring
nr 30 Is på sjöar och älvar

2007

nr 31 Solstrålning
nr 32 Vattenåret 2006
nr 33 Januaristormen 2007
nr 34 1900-talets Varmaste och Kallaste månad
nr 35 Klimatscenariokartor
nr 36 Avrinningens variation 1961-2005
nr 37 Vattenåret 2007

2008

nr 38 Brittsommar
nr 39 Sveriges sjöar

2009

nr 40 Vattenåret 2008
nr 41 Havsvattenstånd vid svenska kusten
nr 42 Sveriges landskapsklimat

2010

nr 43 Korttidsnederbörd i Sverige 1995-2008
nr 44 Sveriges vattendrag
nr 45 Vattenåret 2009
nr 50 Vattenåret 2010
nr 46 Vågor i svenska hav
nr 47 Växtplankton

2011

nr 48 Blixt och dunder - om åska i Sverige 2002-2009
nr 49 Värmeböljor i Sverige
nr 51 Vind och storm i Sverige 1901-2010
nr 52 Strömmar i svenska hav
nr 53 SVAR, Svenskt vattenarkiv

2012

nr 54 Vattenåret 2011
nr 55 Närsalter i svenska hav