Avloppsvatten – en resurs som spolas bort?

Globalt går över 80 % av vårt avloppsvatten tillbaka till naturen orenat. Möjligheterna att istället se detta vatten som en resurs är enorma. Istället för att spola bort vatten behöver vi minska förbrukningen och återanvända det på ett säkert sätt som en hållbar källa till vatten, näring och energi.

Säker återanvändning av avloppsvatten i jordbruket har stor potential
Illustration UN Water

Ökande befolkning och urbanisering i samband med ekonomisk utveckling gör att mängden avloppsvatten ökar globalt samtidigt som dess medföljande föroreningar växer. Hanteringen av avloppsvattnet försummas och avloppsvattnet undervärderas som resurs. Potentialen att återanvända vattnet på ett säkert sätt är enorm.

Stor potential i att återanvända

I dagsläget finns det flera behandlingsmetoder och system tillgängliga för att återanvända avloppsvattnet till att möta behoven av en ökande urbanisering och ett hållbart jordbruk, samtidigt som energiproduktionen kan öka. Inom detta område finns många nya affärsmöjligheter som kan skapa gröna jobb.  

Mycket att vinna för hälsan

1,8 miljard av jordens befolkning har en dricksvattenkälla som är förorenad, vilket ökar risken för sjukdomar som kolera, dysenteri, tyfoid och polio. Vatten av dålig kvalitet, brist på sanitet och hygien orsakar ungefär 842 000 dödsfall per år enligt WHO.

Genom att på ett säkert sätt rena och återanvända avloppsvatten i jordbruket kan matsäkerhet och hälsa förbättras.

Det uppskattas att år 2050 kommer nära 70 % av jordens befolkning att bo i städer. I dagsläget saknar de flesta städerna i låginkomstländer infrastruktur och resurser att ta hand om avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Minska din vattenanvändning

Det finns många enkla lösningar för dig som vill minska din vattenanvändning. Använd snålspolande kranar och duschmunstycken och stanna inte för länge i duschen. Stäng av kranen istället för att spola vatten i onödan.

Undvik att förorena vattnet genom att inte spola ner skräp, oljor och kemikalier i avloppet. Välj miljömärkta rengöringsmedel till hem och kropp.