Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Ur kunskapsbanken om klimatförändringar

Läsvärt om oceanografi

Lär dig mer om meteorologi

Ur kunskapsbanken om hydrologi

Översvämning i Värnamo

Historiska översvämningar

Sett till hela världen är översvämningar en av de naturkatastrofer som kräver flest dödsoffer. I Sverige brukar det inte gå riktigt så illa.

Översvämning

Hydrologiska begrepp

Hydrologiska begrepp från A till Ö tillsammans med en kortfattad förklaring.

Översvämning i Värnamo

Historiska översvämningar

Sett till hela världen är översvämningar en av de naturkatastrofer som kräver flest dödsoffer. I Sverige brukar det inte gå riktigt så illa.

Översvämning

Hydrologiska begrepp

Hydrologiska begrepp från A till Ö tillsammans med en kortfattad förklaring.