Radar Ängelholm/Radar Ängelholm

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Ängelholm används nu i operationella produkter. Systemet är under intrimning varför vissa brister kan visa sig i produkterna. Mer information finns på här.

---------

Data from the upgraded radar facility in Ängelholm is now used in our operational products. The system is currently being tuned, which may give raise to some discrepancies and which may be visible in the products. More information is available here(in Swedish).