Havstemperatur

Observationer

Mätstationer

Prova på

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Lär dig mer

Ytvattentemperatur i havet

Temperaturen i ytvattnet varierar med årstiderna från strax under noll och upp till 25 grader.

Prova på

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Lär dig mer

Ytvattentemperatur i havet

Temperaturen i ytvattnet varierar med årstiderna från strax under noll och upp till 25 grader.