Oceanografiskt Data Center för BALTEX

Prova på

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Forskning

Oceanografisk forskning vid SMHI

Forskning främst inriktad på Östersjön och Västerhavet men även på Arktis. Vi studerar havets fysik, biogeokemi och isförhållanden.

Prova på

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Forskning

Oceanografisk forskning vid SMHI

Forskning främst inriktad på Östersjön och Västerhavet men även på Arktis. Vi studerar havets fysik, biogeokemi och isförhållanden.