DEMO för utsökning av data på sharkweb

Under hösten 2017 höll datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi i tre stycken workshops och användarråd för kustlänen.
Vid dessa workshops gick vi igenom hur en kan använda de olika filterna och utsökningsfunktionerna i sharkweb på bästa sätt.
Nedan finns en länk för alla som vill lära sig mer om hur en kan söka ut och filtrera marina data som finns i sharkweb.www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/shark_web/downloads/DEMO_filter_sharkweb.mp4