Nyheter SHARKweb

Här annonseras pågående uppdateringar och förändringar i SHARKweb.

SHARKweb WORKSHOP 11/10

Den 11 Oktober kommer vi på datavärdskapet för oceanografi och marinbiologi att hålla i en workshop i hur det går att använda sharkweb. Workshopen kommer att hållas på länsstyrelsen i Halmstad och innehåller både presentationer, användarråd och en genomgång av allt som rör sharkweb.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya mallar för nationella data

Nu finns det nya uppdaterade mallar som gäller gemensamt för nationella och regionala dataleveranser till SHARK. För årets rapportering av nationella data godtas även den gamla mallen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya mallar för nationella data

Nu finns det nya uppdaterade mallar som gäller gemensamt för nationella och regionala dataleveranser till SHARK. För årets rapportering av nationella data godtas även den gamla mallen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny importmall och format för Dropvideo data

Nu finns det en färdig mall att använda för dataleveranser från dropvideo undersökningar. http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.116493!/Formatmall_Dropvideo.xlsx

Publicerad: Senast uppdaterad:

BQIm per prov i SHARKweb

Nu finns BQIm per prov beräknat enligt bedömningsgrunderna i SHARKweb. Beräkningarna ligger ute som en test och synpunkter tas gärna emot på shark@smhi.se

Publicerad: Senast uppdaterad:

Problem vid nedladdning av Fys/Kem-data

Ett tidigare problem på sharkweb rörande nedladdning av Fys/Kem-data är löst. Användare kan dock behöva tömma cash-minnet hos sin webbläsare för att kunna ladda ner data.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av SHARKweb

Nu driftsätter vi en ny uppdaterad version av vår utsökning av marina miljö-övervakningsdata. Vi har tagit hänsyn till inkomna önskemål och passar på att tacka främst Havsmiljöinstitutet samt Hav och Vattenmyndigheten för bra synpunkter. Vi har mer arbete att göra, frågor och feedback är välkommen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändringar i Fys/Kem-data

  • Gamla kvalitetsflaggor byts ut mot nya enligt kodlista.
  • Interna fartygskoder byts ut mot ICES-koder (Landskod + Fartyg). I de fall då det inte finns ICES-kod gäller (Landskod + Intern fartygskod) enligt kodlista.
Publicerad: Senast uppdaterad:

Smärre justeringar av tabeller

Vi har flyttat, lagt till respektive tagit bort kolumner i ett fåtal vyer. Framförallt påverkas tabellerna Översikt, Alla, samt Fysik/kemi (men ej Fysik/kemi, kolumner).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kolumnstädning pågår

Vi har idag gjort vissa ändringar map. vilka kolumner som visas samt i vilken ordning kolumnerna uppträder i olika tabellvyer. Dessutom har namnsättningen av positionskolumnerna gjorts mer konsekvent.

Publicerad: Senast uppdaterad:
1 2