Oceanografiskt datacenter

Lär dig mer

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Vad styr havsmiljöarbetet?

Miljöarbetet i Sveriges hav och kust styrs av såväl nationella som internationella riktlinjer och havsmiljökonventioner.

Lär dig mer

Tema havsmiljö

SMHIs verksamhet inom havsmiljöområdet är omfattande; miljöövervakning, forskning, kunskapsunderlag, data samt produkter och tjänster.

Vad styr havsmiljöarbetet?

Miljöarbetet i Sveriges hav och kust styrs av såväl nationella som internationella riktlinjer och havsmiljökonventioner.