Havsis

Isobservationer

Under perioden november till maj kartlägger istjänsten på SMHI isläget i Skagerrak, Kattegatt, Östersjön, Bottniska viken,
Finska viken, Rigabukten, Vänern samt Mälaren.
Dagliga iskartor, israpporter, trafikrestriktioner och farledskoder presenteras i samarbete med Sjöfartsverket.

Aktuella kartor och rapporter

 

Arkiverade kartor och rapporter

Arkivet är under uppbyggnad, och vi fyller kontinuerligt på med is- och ytvattentemperaturkartor från 1979 och framåt.

Kartor (pdf)

Iskarta, svartvit
(dagligen under vintersäsongen från 2003):

Iskarta, färgkodad
(dagligen under vintersäsong från 2003):

Is- och ytvattentemperatur
(2 ggr/vecka under vintersäsong från 1979):

Ytvattentemperaturkarta
(2 ggr/vecka under sommarsäsong från 2000):

Rapporter (pdf)
(Dagligen under vintersäsongen från 2007):

Svensk israpport:

Östersjökoden:

Trafikrestriktioner till svenska och finska hamnar:


Maximal isutbredning

Den maximala isutbredningen används ofta för att jämföra olika vintrars svårighetsgrad och är en viktig parameter vid
klimatstudier.
Kartor för maximal isutbredning från 1980 (pdf):

Klimatindikator maximal isutbredning

Sammanfattning av issäsonger (PDF)