Alger

SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar från fartyg med efterföljande mikroskopanalyser vid ett antal fasta stationer för att se vilka arter som återfinns i Östersjön och Västerhavet. Satellitbilder används för att uppskatta den generella utbredningen av algblomningar sommartid.

Algrapportarkiv

Alger i microskop

Algrapporten ingår i dokumentationen från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Den beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger eventuell  förekomst av giftiga alger.

Marint miljödataarkiv

Aranda provtagning

Databasen SHARK (Svenskt havsarkiv) innehåller både biologiska, fysiska och kemiska data. Här kan du söka ut och ladda ner data.

Aktuell algsituation

Satellitbild som visar kraftig algblomning i Östersjön, 2005-07-11

Här finns den senaste analyserade algkartan.

Algrapportarkiv

Alger i microskop

Algrapporten ingår i dokumentationen från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Den beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger eventuell  förekomst av giftiga alger.

Marint miljödataarkiv

Aranda provtagning

Databasen SHARK (Svenskt havsarkiv) innehåller både biologiska, fysiska och kemiska data. Här kan du söka ut och ladda ner data.

Aktuell algsituation

Satellitbild som visar kraftig algblomning i Östersjön, 2005-07-11

Här finns den senaste analyserade algkartan.

Lär dig mer

Algövervakning från satellit

Alger kan detekteras från satellit när de ansamlas vid, eller nära, havsytan.

Lär dig mer

Algblomning

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten.

Lär dig mer

Alger

Alger är organismer som kan utföra fotosyntes. Växtplankton är små alger som svävar fritt i vattenmassan. Även cyanobakterier brukar räknas till denna grupp.

Lär dig mer

Algövervakning från satellit

Alger kan detekteras från satellit när de ansamlas vid, eller nära, havsytan.

Lär dig mer

Algblomning

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten.

Lär dig mer

Alger

Alger är organismer som kan utföra fotosyntes. Växtplankton är små alger som svävar fritt i vattenmassan. Även cyanobakterier brukar räknas till denna grupp.