Rapportera 2017 års mätdata

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Den 31 mars 2018 är sista dagen att rapportera mätdata från 2017.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet ska alla kommuner senast den 31 mars rapportera föregående års mätdata. Naturvårdsverket har skickat ut instruktioner till alla kommuner om hur detta ska göras, vilka du hittar här (307 kB, pdf) .

All rapportering ska göras genom Naturvårdsverkets valideringstjänst som öppnar inom kort för årsrapporteringen. Data kommer därefter att kvalitetsgranskas av Referenslaboratoriet för mätningar innan det tas in i datavärdskapet och tillgängliggörs via vår portal.

På datavärdskapets hemsida finns ytterligare information om hur data ska levereras och rapporteras.

För dig som ska rapportera modellerad data eller en objektiv skattning så är sista datum för detta 30 juni 2018.

För frågor om rapportering av data, kontakta Naturvårdsverket på rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.