Datavärdskap för luftkvalitet

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

13 december 2018

All inrapporterad data för 2017 finns nu tillgänglig i portalen

Under hösten har rapporteringarna från bland annat kommuner lästs in i datavärdens databas. Nu finns all data tillgänglig i portalen. En god nyhet är att …

11 maj 2018

Rapportera 2017 års resultat från modellberäkning och objektiv skattning

Nu är det dags att rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2017.

Kontakta oss

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

13 december 2018

All inrapporterad data för 2017 finns nu tillgänglig i portalen

Under hösten har rapporteringarna från bland annat kommuner lästs in i datavärdens databas. Nu finns all data tillgänglig i portalen. En god nyhet är att …

11 maj 2018

Rapportera 2017 års resultat från modellberäkning och objektiv skattning

Nu är det dags att rapportera data från modellberäkning och objektiv skattning av luftkvalitet för år 2017.

Kontakta oss

Om luftkvalitetsdatan

Om rapporteringen till datavärdskapet

Relaterade sidor om luftkvalitet