Datavärdskap för luftkvalitet

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftkvalitetsdata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftmiljödata från exempelvis kommuner, myndigheter och luftvårdsförbund.

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

09 mars 2018

Rapportera 2017 års mätdata

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Den 31 mars 2018 är sista dagen att rapportera …

31 januari 2018

Mätdata för 2016 nu komplett

All rapporterad mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Kontakta oss

I datavärdskapet för luftkvalitet finns mätdata för halter i luft och nederbörd samt för halter av metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Den årliga statistiken redovisas i relation till lagstiftningens tröskelvärden samt miljömålen.

Nyheter

09 mars 2018

Rapportera 2017 års mätdata

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Den 31 mars 2018 är sista dagen att rapportera …

31 januari 2018

Mätdata för 2016 nu komplett

All rapporterad mätdata från 2016 finns nu publicerat inom datavärdskapet.

Kontakta oss

Om luftkvalitetsdatan

Om rapporteringen till datavärdskapet

Relaterade sidor om luftkvalitet