Vind

Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden

Rekord och klimatindikatorer

Klimatindikatorer för vind

Klimatindikatorer för vind

Animeringar

Stormen Urd 26 december 2016

Stormen Urd 26 december 2016