Snödjupsobservationer

Här visas dagliga snödjupsobservationer. Notera att dessa observationsdata är ogranskade, felaktigheter kan förekomma. Snödjupsobservationerna är utförda klockan 07 svensk normaltid. Om en station i kartan markeras visas observationsdata för stationen i diagram och tabell nedanför kartan.

Prova på

Snö

Under klimatdata finns en sida om snö. Här hittar du allt från snödjupskartor till normalvärden.

Professionella tjänster

Smarta tjänster för vinterväghållaren

Överraskas inte av frost, ishalka och snö – SMHI hjälper dig att vidta rätt åtgärd i tid.

Lär dig mer

Normalt antal vita jular 1931-1980

Normalkarta för frekvensen av vita jular 1931-1980

Prova på

Snö

Under klimatdata finns en sida om snö. Här hittar du allt från snödjupskartor till normalvärden.

Professionella tjänster

Smarta tjänster för vinterväghållaren

Överraskas inte av frost, ishalka och snö – SMHI hjälper dig att vidta rätt åtgärd i tid.

Lär dig mer

Normalt antal vita jular 1931-1980

Normalkarta för frekvensen av vita jular 1931-1980