Snödjup

Snödjupskartor säsongen 2017/2018


Snödjupskartorna har ännu inte startats för denna säsong.
För att kunna rita kartorna på ett meningsfullt sätt krävs mätbart snödjup på flera av SMHI:s stationer.


För aktuell snödjupsinformation hänvisar vi tillsvidare till de snödjupsobservationer som görs kl 08:00 varje morgon:
Dagens största snödjup
Dagens samtliga snödjupsobservationer