Snö

Snö

Ladda ner data och stationsinformation

Via länken nedan kan observationsdata laddas ned för ett antal parametrar, bland annat snödjup. Det går även att visa observationsstationer på en karta samt ladda ned stationslistor.

Observationsdata och stationsinformation


Snödjupskartor

Snödjupet mäts när minst hälften av marken är snötäckt och avser öppen och plan mark. Därför kan det ibland saknas snö i skogen eller, som ofta under våren, finnas kvar betydande mängder snö i skog och på nordsluttningar. Snödjupskartorna ger en översiktlig bild av snödjupet i Sverige. De baseras på ett begränsat antal stationer där dagliga mätningar av snödjupet görs.

Kartor


Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden


Rekord

Snödjupsrekord

Klimatindikatorer

Snö