Snö

Ladda ner observationsdata för snödjup

Snödjupskartor

Snödjupet mäts när minst hälften av marken är snötäckt och avser öppen och plan mark. Därför kan det ibland saknas snö i skogen eller, som ofta under våren, finnas kvar betydande mängder snö i skog och på nordsluttningar. Snödjupskartorna ger en översiktlig bild av snödjupet i Sverige. De baseras på ett begränsat antal stationer där dagliga mätningar av snödjupet görs.

Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden

Rekord och klimatindikatorer

Lär dig mer

Snö - fysikalisk bakgrund

Snö är fruset vatten = is. Iskristallerna i snöflingor är ofta uppbyggda i sexkantiga former. Detta beror på egenskaper hos vattenmolekylen.

Snötäckets utbredning och varaktighet

Sverige är ett avlångt land med stora variationer i temperatur. Det syns inte minst när man tittar på snötäckets utbredning.

Lär dig mer

Snö - fysikalisk bakgrund

Snö är fruset vatten = is. Iskristallerna i snöflingor är ofta uppbyggda i sexkantiga former. Detta beror på egenskaper hos vattenmolekylen.

Snötäckets utbredning och varaktighet

Sverige är ett avlångt land med stora variationer i temperatur. Det syns inte minst när man tittar på snötäckets utbredning.