Grafer, ozondata innevarande år och långtidsvariation

Grafer för innevarande år uppdateras ett par gånger i månaden. Långtidsvariationen en gång per månad.

Ozon Norrköping 2017

Totalozon Norrköping 2016
Förstora Bild

Ozon Norrköping 2018

Totalozon Norrköping 2018
Förstora Bild

Ozon Vindeln 2017

Totalozon Vindeln 2017
Förstora Bild

Ozon Vindeln 2018

Totalozon Vindeln 2018
Förstora Bild


När mätningarna av olika skäl inte fungerat har de saknade perioderna om möjligt fyllts i med satellitdata från OMI, TOMS eller GOME, (tunn lila linje).

Mätningarna av totalozon görs på uppdrag av Naturvårdsverkets miljöövervakning.


Ett stort tack till: The Ozone Processing Team at NASA's Goddard Space Flight Center som producerade TOMS V.7 data och till ESA Data User Programme och KNMI, vilka producerar OMI och GOME data.

Långtidsvariation

Totalozon för Norrköping, Riga (Lettland) och Uppsala.
Förstora Bild

Ovan visas utjämnade värden av totalozon för Norrköping sedan 1988 (röd kurva), Riga/TOMS 1974-1987 (grön) och Uppsala 1951-1966 (blå).

Värdena är utjämnade med ett två-årigt triangulärt filter för att endast visa de långsamma variationerna. Med horisontella linjer markeras medelvärden för hela perioden för Uppsala (blå linje) respektive Riga (grön linje).