Moln

Ladda ner observationsdata för moln

Kartor baserade på molnobservationer

Via länken nedan visas kartor från SMHI:s sammanställningar av vädret under månaden, årstiden eller året. Där finns bland annat kartor över medelmolnighet för varje månad sedan januari 2004.

Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalvärden

Klara dagar

Mulna dagar

Klara dagar

Mulna dagar