Lufttryck

Ladda ner observationsdata för lufttryck

Normalvärden (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, skall beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Ångtryck - Kartor över normalväden

Lufttrycksrekord

Lär dig mer

Högtryck och lågtryck

Luftens tryck påverkas bland annat av solens strålning och jordens rotation. Hög- och lågtryck samverkar med varandra och skapar skiftningar i vädret.

Lär dig mer

Högtryck och lågtryck

Luftens tryck påverkas bland annat av solens strålning och jordens rotation. Hög- och lågtryck samverkar med varandra och skapar skiftningar i vädret.