Klimatdata - kartor

Temperaturavvikelse för sommaren


Kartan visar hur mycket medeltemperaturen för sommaren 2018 avviker (i °C) från årstidens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Med sommaren avses här månaderna juni, juli och augusti.

För temperaturavvikelse hittills under hösten hänvisas till den aktuella månadskartan.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare årstider