Klimatdata - kartor

Temperaturavvikelse för vintern hittills


Kartan visar hur mycket medeltemperaturen för perioden 1 december 2018 - 19 februari 2019 avviker (i °C) från periodens normala medeltemperatur (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Med vintern avses här månaderna december, januari och februari.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare årstider