Klimatdata - kartor

Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, juni 2017

Kartorna nedan visar hur mycket dygnsmedeltemperaturen för varje dygn avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att dessa kartor är automatgenererade med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Dagens karta skapas omkring kl. 20:40.
Klicka på respektive bild för att förstora kartan.legend
2017-06-30
2017-06-30
Förstora bild
2017-06-29
2017-06-29
Förstora bild
2017-06-28
2017-06-28
Förstora bild
2017-06-27
2017-06-27
Förstora bild
2017-06-26
2017-06-26
Förstora bild
2017-06-25
2017-06-25
Förstora bild
2017-06-24
2017-06-24
Förstora bild
2017-06-23
2017-06-23
Förstora bild
2017-06-22
2017-06-22
Förstora bild
2017-06-21
2017-06-21
Förstora bild
2017-06-20
2017-06-20
Förstora bild
2017-06-19
2017-06-19
Förstora bild
2017-06-18
2017-06-18
Förstora bild
2017-06-17
2017-06-17
Förstora bild
2017-06-16
2017-06-16
Förstora bild
2017-06-15
2017-06-15
Förstora bild
2017-06-14
2017-06-14
Förstora bild
2017-06-13
2017-06-13
Förstora bild
2017-06-12
2017-06-12
Förstora bild
2017-06-11
2017-06-11
Förstora bild
2017-06-10
2017-06-10
Förstora bild
2017-06-09
2017-06-09
Förstora bild
2017-06-08
2017-06-08
Förstora bild
2017-06-07
2017-06-07
Förstora bild
2017-06-06
2017-06-06
Förstora bild
2017-06-05
2017-06-05
Förstora bild
2017-06-04
2017-06-04
Förstora bild
2017-06-03
2017-06-03
Förstora bild
2017-06-02
2017-06-02
Förstora bild
2017-06-01
2017-06-01
Förstora bild