Åska

Åska

Åsk- och blixtobservationer

Här finns länkar till åskkartor som visar blixturladdningar per dygn samt kartor över antalet åskdagar och antalet blixturladdningar för varje år och månad sedan 2002. Underlaget kommer från ett blixtlokaliseringssystem som registrerar information om de blixturladdningar som sker över Sverige.

Dagliga kartor


Års- och månadskartor

Åskdagar och blixturladdningar
Åska i Sverige, 2002 och framåt

Normalvärden åska (1961-1990)

För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod. Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har därför bestämt att statistiska parametrar, som används för klimatbeskrivningar, ska beräknas för så kallade normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder, där 1961-90 är den nu gällande standardnormalperioden.

Kartor över normalväden


Lär dig mer

Blixtar

Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder.

Åska i Sverige 2002-2009

Denna rapport beskriver var, när, varför och hur ofta det åskat i Sverige under åren 2002-2009.

Professionella tjänster

Bli förvarnad om åska, kraftig blåst och snö

Förbered dig för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Återkomsttider för extremt väder

Vi beräknar hur ofta extrema vädersituationer, såsom höga eller låga temperaturer, vindar, nederbörd och snödjup i genomsnitt inträffar.

Prova på

Radar/blixt, Sverige

Radartjänst som visar nederbörd. Zoombar karta och 15 minuters uppdateringar.

Åska

Åska och blixt observationer och normalvärden.

Lär dig mer

Blixtar

Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder.

Åska i Sverige 2002-2009

Denna rapport beskriver var, när, varför och hur ofta det åskat i Sverige under åren 2002-2009.

Professionella tjänster

Bli förvarnad om åska, kraftig blåst och snö

Förbered dig för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Återkomsttider för extremt väder

Vi beräknar hur ofta extrema vädersituationer, såsom höga eller låga temperaturer, vindar, nederbörd och snödjup i genomsnitt inträffar.

Prova på

Radar/blixt, Sverige

Radartjänst som visar nederbörd. Zoombar karta och 15 minuters uppdateringar.

Åska

Åska och blixt observationer och normalvärden.