Moln

Lär dig mer

Hur mäter man molnighet?

Läs mer om manuella och automatiska molnobservationer.

Moln - introduktion

Hur bildas moln, vilka olika moln finns det, varför ramlar molnen inte ner? Börja med denna artikel för att hitta in i molnens värld.

Forskning

Klimatstudier om moln, strålning och vattenånga

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att se eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat.

Lär dig mer

Hur mäter man molnighet?

Läs mer om manuella och automatiska molnobservationer.

Moln - introduktion

Hur bildas moln, vilka olika moln finns det, varför ramlar molnen inte ner? Börja med denna artikel för att hitta in i molnens värld.

Forskning

Klimatstudier om moln, strålning och vattenånga

Klimatforskning om moln behövs för att förstå molnens roll för klimatet och för att se eventuella förändringar hos molnigheten som en följd av ett ändrat klimat.