Om data i Vattenwebb

Produkterna i SMHI Vattenwebb bygger på observationer, databaser och resultat från modeller. Här finns samlar vi länkar för den som vill veta mer.

Observationer och databaser

Många av Vattenwebbs produkter bygger på observationer insamlade av SMHI och på databasen Svenskt vattenarkiv (SVAR). Här nedan finns mer information att läsa.

Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar SMHI LuftWebb

Modeller

Modellerna HYPE och Kustzonsmodellen ligger till grund för många av produkterna i Vattenwebb. Nedan går att läsa mer om hur de är uppbyggda och vilka resultat de producerar.

Generellt om modellerna

Generellt om den hydrologiska modellen HYPE S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen

Observationer och databaser

Många av Vattenwebbs produkter bygger på observationer insamlade av SMHI och på databasen Svenskt vattenarkiv (SVAR). Här nedan finns mer information att läsa.

Svenskt vattenarkiv SMHIs vattenföringsmätningar SMHI LuftWebb

Modeller

Modellerna HYPE och Kustzonsmodellen ligger till grund för många av produkterna i Vattenwebb. Nedan går att läsa mer om hur de är uppbyggda och vilka resultat de producerar.

Generellt om modellerna

Generellt om den hydrologiska modellen HYPE S-HYPE: HYPE-modell för hela Sverige Generellt om Kustzonsmodellen

Indata

Punktkällor i Vattenwebb Vattenkraftsregleringar i Vattenwebb Jordarter i Vattenwebb Markanvändning i Vattenwebb

Kalibrering och utvärdering av modellerna

Kalibrering och utvärdering av S-HYPE Kalibrering och utvärdering av Kustzonsmodellen

Resultat

Budgetberäkningar med Kustzonsmodellen Flödesstatistik från S-HYPE i Vattenwebb Bakgrundsbelastning i S-HYPE 2012 Källfördelning av näringsämnen i Vattenwebb Retention i S-HYPE Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag

Data från äldre modeller

Vattenwebb Arkiv