Historisk förteckning över Sveriges vattenfall

Se en digitalisering av en kartering gjord i början av 1900-talet över Sveriges vattenfall.