Vattenföring

Med vattenföring eller vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag. Här finns information och data kring vattenföring.

Gräs strand

Observationer

Vattenfall

Prognoser

Gräs strand

Observationer

Vattenfall

Prognoser

Beautiful river

Modellberäkningar

Modellberäknad vattenföring för Europa

Med E-HYPE-modellen beräknar SMHI hydrologiska variabler för drygt 35000 delavrinningsområden i Europa. Beräknade data kan hämtas fritt.

Emån vass

Statistik

Beautiful river

Modellberäkningar

Modellberäknad vattenföring för Europa

Med E-HYPE-modellen beräknar SMHI hydrologiska variabler för drygt 35000 delavrinningsområden i Europa. Beräknade data kan hämtas fritt.

Emån vass

Statistik

Lär dig mer

Vad är vattenföring?

Med vattenföring menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.

Lär dig mer

Vad är vattenföring?

Med vattenföring menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett vattendrag.

Hydrologiska begrepp

Vad menas med vattenföring och avrinningsområde? Här förklaras hydrologiska begrepp.

Lär dig mer

Vattenföringsmätningar

Hur mäter man vattenföring? Vad är en avbördningskurva? Här får du information om de mätmetoder som används vid SMHI.