Vattenbalans

Genom vattenbalansen tittar man på hur mycket vatten som kommer till en sjö eller ett område och hur mycket som avdunstar och rinner ut eller lagras.

Delarna i vattenbalansen

Lär dig mer

Klimatförändringarnas konsekvenser för svenska vattenflöden

Framtidens klimat kommer att innebära ökad avrinning i norr och torrare förutsättningar i sydöstra Sverige.

Prova på

Lär dig mer

Klimatförändringarnas konsekvenser för svenska vattenflöden

Framtidens klimat kommer att innebära ökad avrinning i norr och torrare förutsättningar i sydöstra Sverige.

Prova på