Svenskt vattenarkiv

SMHI utför en mängd olika observationer och beräkningar av hydrologiska data. Dessa lagras i databaser som används för olika ändamål, till exempel prognoser, varningar och forskning. Svenskt Vattenarkiv (SVAR), är en databas som innehåller information om Sveriges sjöar, vattendrag, avrinningsområden och havsområden.

Sommarmoln

Sjöar, vattendrag och avrinningsområden

Vattendragsregister

Vattendragsregistret innehåller över 7 000 vattendrag. Registret innehåller namn, utloppskoordinat, kartblad och längd.

Vattendragsregister

Vattendragsregistret innehåller över 7 000 vattendrag. Registret innehåller namn, utloppskoordinat, kartblad och längd.

Läs mer

Vattenföring

Här kan du se vattenföringen för ett urval av landets vattendrag. Det går även att se prognoser för flödet framöver och om detta är normalt för årstiden.

Vattenföring

Här kan du se vattenföringen för ett urval av landets vattendrag. Det går även att se prognoser för flödet framöver och om detta är normalt för årstiden.