Svenskt vattenarkiv

SMHI utför en mängd olika observationer och beräkningar av hydrologiska data. Dessa lagras i databaser som används för olika ändamål, till exempel prognoser, varningar och forskning. Svenskt Vattenarkiv (SVAR), är en databas som innehåller information om Sveriges sjöar, vattendrag, avrinningsområden och havsområden.

Sommarmoln

Sjöar, vattendrag och avrinningsområden

Sjöregister

Drygt 100 000 sjöar finns registrerade i sjöregistret. Registret innehåller sjönamn, utloppskoordinat, areaklass, huvudavrinningsområde samt län och kommun.
Areaklasser: A: > 100 km², B: 10-100 km², C: 1-10 km²,
D: 0,1-1 km², E: 0,01-0,1 km², F: <0,01 km².

Sjödjup och sjövolym

SMHI samlar sjödjupkartor som görs för olika ändamål. Kartorna behövs för att beräkna volymer och vattenomsättning. Djupkartor finns för drygt 7 000 sjöar. Medel- och maxdjup anges i m och sjövolym anges i miljoner m³.

Nedladdning av data från Svenskt Vattenarkiv

Här kan du ladda ner tabeller och kartskikt från de två senaste versionerna av Svenskt Vattenarkiv (SVAR).

Sjöarealer

Sjöarealen bestäms vid behov från befintligt kartmaterial. Den vanligaste källan är topografiska kartan. Omkring 20 000 sjöar har en fastställd areal och den anges i km².

Vattendragsregister

Vattendragsregistret innehåller över 7 000 vattendrag. Registret innehåller namn, utloppskoordinat, kartblad och längd.

Sjöregister

Drygt 100 000 sjöar finns registrerade i sjöregistret. Registret innehåller sjönamn, utloppskoordinat, areaklass, huvudavrinningsområde samt län och kommun.
Areaklasser: A: > 100 km², B: 10-100 km², C: 1-10 km²,
D: 0,1-1 km², E: 0,01-0,1 km², F: <0,01 km².

Sjödjup och sjövolym

SMHI samlar sjödjupkartor som görs för olika ändamål. Kartorna behövs för att beräkna volymer och vattenomsättning. Djupkartor finns för drygt 7 000 sjöar. Medel- och maxdjup anges i m och sjövolym anges i miljoner m³.

Nedladdning av data från Svenskt Vattenarkiv

Här kan du ladda ner tabeller och kartskikt från de två senaste versionerna av Svenskt Vattenarkiv (SVAR).

Sjöarealer

Sjöarealen bestäms vid behov från befintligt kartmaterial. Den vanligaste källan är topografiska kartan. Omkring 20 000 sjöar har en fastställd areal och den anges i km².

Vattendragsregister

Vattendragsregistret innehåller över 7 000 vattendrag. Registret innehåller namn, utloppskoordinat, kartblad och längd.

Läs mer

Modellberäknad data i Vattenwebb

Här kan du hämta resultat från beräkningar med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE för ca 38000 delavrinningsområden i Sverige.

Vattenföring

Här kan du se vattenföringen för ett urval av landets vattendrag. Det går även att se prognoser för flödet framöver och om detta är normalt för årstiden.

Huvudavrinningsområden

Sveriges vattendrag är indelade i ett antal huvudavrinningsområden, definierade som avrinningsområden större än 200 km² med mynning i havet.

Modellberäknad data i Vattenwebb

Här kan du hämta resultat från beräkningar med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE för ca 38000 delavrinningsområden i Sverige.

Vattenföring

Här kan du se vattenföringen för ett urval av landets vattendrag. Det går även att se prognoser för flödet framöver och om detta är normalt för årstiden.

Huvudavrinningsområden

Sveriges vattendrag är indelade i ett antal huvudavrinningsområden, definierade som avrinningsområden större än 200 km² med mynning i havet.