Konferensprogram

Konferensen "Klimatanpassning: Klara färdiga gå" arrangeras den 4–5 oktober 2022, Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping.

Välkommen till spännande dagar med klimatanpassning! I vårt fullmatade program varvas föreläsningar med dialogforum, workshops, utställningar och aktiviteter. 

Observera att konferensen startar i byggnaden "Flygeln".
 

Tisdag 4 oktober

 

08.00 – 10.00 Registrering, kaffe och smörgås: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress

 

10.00 – 12.00 Inledning: Nya utmaningar i ett förändrat klimat: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress

Välkomna: Håkan Wirtén, generaldirektör SMHI, med flera talare

Återblick – det svenska klimatanpassningsarbetet under tio år: panelsamtal

Det senaste från vetenskapen: Erik Kjellström, klimatprofessor och Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI

Det sårbara livet på en allt varmare planet: Erika Bjerström, klimatkorrespondent

Klimatförändringens påverkan på ekosystem och arter: Henrik Smith, professor Lunds universitet

Mer om Inledning: Nya utmaningar i ett förändrat klimat

 

12.00 – 13.15 Lunch: Trozelligalleriet, Louis de Geer Konsert & Kongress 

 

13.15 – 15.00 Parallella sessioner:

1A: Så klimatanpassar kommuner: Vingen 3 - 4, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Sessionen bjuder på inspiration och insikter för att främja utökat och förbättrat kommunalt arbete med klimatanpassning. Exempel på åtgärder från en rad kommuner presenteras och kommunpolitiker delar med sig av erfarenheter för att få klimatanpassning på agendan.
​​​​​​​Mer om session 1A​​​​​​​

1B: Kultur som berör och engagerar: Vingen 1 - 2, Louis de Geer Konsert & Kongress 

För att skapa den ”sense of urgency” som IPCC efterlyser är förmedling av klimatanpassningens utmaningar på ett nytt och kompletterande sätt helt nödvändigt. Ett flertal kulturaktörer tagit sig an frågan för att på olika vis gestalta vad ett förändrat klimat innebär för oss människor och naturen.
Mer om session 1B​​​​​​​

1C: Klimatförändring – en säkerhetsrisk?: Vingen 6 - 7,  Louis de Geer Konsert & Kongress 

Klimatförändringen lyfts alltmer som en säkerhetsfråga. Samtidigt behöver vi hantera parallella kriser, vid sidan av klimatförändringen pågår kriget i Ukraina och Coronapandemin. En rad aktörer diskuterar klimatet som säkerhetsrisk, vad vi lärt oss av pågående kriser och klimatanpassning som en del av totalförsvaret. 
Mer om session 1C​​​​​​​

 

​​​​​​​15.00 – 17. 00 Aktivitetstorg och kaffe: Trozelligalleriet, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Möt experter, testa spel, ta del av utställningar och den senaste kunskapen.  Här kan du knyta nya kontakter och vara med och skapa framtidsbilder. Aktivitetstorget blir en kokande gryta där du får goda idéer!

Mer om Aktivitetstorget​​​​​​​

 

19.00   Middag: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress 

 

Onsdag 5 oktober

 

08.30 – 09.15 Från ord till handling i klimatanpassningen: panelsamtal: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Vad bör vi fokusera på i det fortsatta klimatanpassningsarbetet? Panelen lyfter de viktigaste frågorna och reflekterar kring den kommande reviderade svenska strategin samt  senaste rapporterna från IPCC och Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Medverkande: Lisbeth Schultze, Nationella expertrådet för klimatanpassning, Mattias Frumerie, Regeringskansliet och Sveriges chefsförhandlare inom UNFCCC, Staffan Moberg, Svensk Försäkring, Markus Hoffmann, Lantbrukarnas Riksförbund,  Ann-Sofie Eriksson, SKR, Peter Sörngård, Svenskt Vatten.

Mer om Från ord till handling​​​​​​​

 

09.15 – 09.30 Plattformar för klimatanpassning: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Kunskapsunderlag, verktyg och vägledningar stödjer klimatanpassningen. Nyheter och innehåll i webbportalerna Climate-ADAPT och Klimatanpassning.se presenteras av Kati Mattern, Europeiska miljöbyrån och Ingrid Gudmundsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

 

09.30 – 10.00 Kaffe: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress 

 

10.00 – 12.00 Parallella sessioner:

2A: Rättvisa i klimatanpassningsarbetet: Vingen 3 - 4, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Ett rättvist klimatanpassningsarbete som tar hänsyn till olika gruppers behov och möjligheter kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle för alla. Sessionen tar upp vad rättvisa inom klimatanpassning innebär och ger exempel på hur det kan hanteras vid olika typer av åtgärder.
Mer om session 2A ​​​​​​​
​​​​​​​

2B: Klimatrisker och affärsnytta: Vingen 1 - 2, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Hur ser affärsrisker och möjligheter ut i ett förändrat klimat - representanter från näringsliv och myndigheter diskuterar. Inspirerande exempel tar upp hur klimatanpassning kan bli en del av företagets strategiarbete, att anpassningen leder till affärsnytta.
​​​​​​​Mer om session 2B​​​​​​​
​​​​​​​

2C: Verktyg och metoder: Vingen 6 - 7, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Det kan vara en utmaning att fatta stora beslut utifrån osäkra underlag. Sessionen ger förståelse och inblick i metoder som kan användas för att greppa helheter och hantera de osäkerheter som är förknippade med klimatanpassning. Forskare berättar om användbara verktyg och aktörer som använder dessa delar med sig av sina erfarenheter.
​​​​​​​Mer om session 2C​​​​​​​
​​​​​​​

12.00 – 13.15 Lunch: Trozelligalleriet, Louis de Geer Konsert & Kongress  

 

13.15 – 14.55 Reflektion och lärdomar: hur ska vi komma vidare?: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Exempel på erfarenheter - vad har fungerat och inte?  Lärdomar både från klimatanpassningsprojekt och från liknande verksamheter som kommit längre i sitt arbete.

Medverkande: Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria KTH, Per Wikman-Svahn, forskare KTH, Johanna Alkan Olsson, lektor Lunds universitet

Reflektion och summering över konferensen - vad tar vi med oss hem: Erik Glaas och Mattias Hjerpe, universitetslektorer vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet

Mer om Reflektion och lärdomar​​​​​​​

 

14.55-15.00 Avslutning: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress 

Håkan Wirtén och Karin Hjerpe, SMHI, avrundar konferensen

15.00 – 15.30 Kaffe: Flygeln, Louis de Geer Konsert & Kongress