Anmälan

Anmälan till konferensen är nu stängd. 

Konferenskostnad för två dagar är 1 000 SEK (inkl moms). Om du väljer att delta i middagen den 4:e oktober tillkommer självkostnadspris för denna. 

>>Till betalning